• ที่ตั้ง
โรงพยาบาลเชียงม่วน
เลขที่ 200 หมู่ 6 ตำบลเชียงม่วน
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
  • เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์  054-495-018 , 054-495-125 , 054-495-643
โทรศัพท์  054-495-591(ห้องฉุกเฉิน)
โทรสาร   054-495-300